Med frihet som verktyg

På Fredrikssons teknik & bygg möts du av en lojal och positiv gemenskap – här är det laget före jaget som gäller. Vi är det genuina byggbolaget som litar på varandra och som värderar frihet högt. Hos oss är alla skickliga problemlösare som med öga för kvalitet tar sig an uppgiften på sitt eget sätt. En fin förmån som kommer med stort ansvar – för resultatet, kunden och kollegorna.

Välkommen till ett omtänksamt gäng som hoppar in där det behövs, styr om när det krävs och stannar kvar för att stötta varandra. 

Vi är Fredrikssons

Alexander Norrman

Caroline Lundgren

Daniel Fredriksson

Pontus Gustavsson

Rasmus Lihnell

Raimo Wuollet

Rickard Landgren

Sebastian Sand

Tonsci Galosic

Tony Reining

Kvalitet & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy:
Fredrikssons Teknik & Bygg ska tillgodose kundernas krav och förväntningar på våra produkter och
tjänster. Kvalitet är centralt för allt vi gör och är därigenom en av våra
viktigaste uppgifter. Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos ledningen, men
varje medarbetare är ansvarig för kvaliteten i sitt eget arbete.
Kvalitetsarbetet ska medverka till att öka Fredrikssons Teknik & Bygg AB:s
konkurrensförmåga och lönsamhet. Det ska underlätta verksamheten och
säkerställa nöjda kunder och medarbetare. Utlovad kvalitet levererar vi genom:

 • Noggrann
  planering och upprättande av fungerande processer och rutiner
 • Leverera
  produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar
  samt enligt gällande byggnormer och anvisningar
 • Leverera
  produkter och tjänster enligt avtalad tidplan och till avtalat pris
 • Upprätta
  stabila ansvars- och samarbetsformer med såväl kunder som leverantörer och
  underentreprenörer
 • Engagemang
  och kompetens hos varje medarbetare
 • Information
  till och dialog med kunder och medarbetare
 • Städade och
  väl organiserade arbetsplatser
 • Kreativa
  lösningar utan att för den sakens skull experimentera

Vi utvecklar
gemensamt vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga
förbättringar.

Miljöpolicy: 

Fredrikssons Teknik & Bygg ska bidra till en hållbar utveckling för företaget, branschen
och miljön. Det gör vi genom ett aktivt miljöarbete:

 • Uppfylla de
  lagar, förordningar och andra krav som finns rörande miljön
 • Kontinuerligt
  utveckla företagets miljöarbete
 • Skapa
  medvetenhet hos våra medarbetare och kunder genom information och öppna
  dialoger
 • Minimera
  miljöpåverkan på och runt våra arbetsplatser:


– De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar
utveckling
– Vi strävar efter att använda material som kan återvinnas, återanvändas eller
brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp
– Vi strävar efter att använda miljövänliga och energibesparande arbetsmetoder
– Rätt hantering av restprodukter genom till exempel sanering, källsortering och
återvinning
– Ställa krav på våra underentreprenörer och leverantörer avseende deras
miljöarbete